VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK

Az alábbi kérdések és válaszok segítenek eligazodni a Merrithew™ STOTT PILATES® Nemzetközi Diploma megszerzéséhez szükséges eljárásban.

 

Mennyi idő áll rendelkezésemre a vizsgáig?

A Merrithew™ STOTT PILATES®  kurzus elvégzése és a vizsga között maximum 6 hónap lehet. Arra biztatjuk a tanulókat, hogy a kurzus után szánjanak elegendő időt gyakorlásra, és az információk feldolgozására.

Amennyiben felkészültnek érzi magát, és tanára is erre biztatja, úgy nyugodtan vizsgázhat közvetlen a kurzus elvégzése után is. Attól függően, hogy milyen fajta kurzuson vett részt, a következő vizsgák közül választhat:

 • Matwork
 • Reformer
 • Mat & Reformer
 • Mat, Reformer, and Cadillac, Chair & Barrels

Az intenzív  Matwork, Reformer, és Cadillac, Chair & Barrels kurzusok kiterjednek az Alap és középhaladó (Essential és az Intermediate) szintekre, ezekből Első Szintű (L1) vizsgát kell tenni. Azoknál a kurzusoknál, ahol a gyakorlatok kiterjednek az Advanced (haladó L2) szintre is, az Első Szintű vizsga mellett, követelményként megjelenik a Második Szintű vizsga is.

Ha az Első Szintű vizsgát (írásbeli/gyakorlati) és a Második Szintű vizsgát (csak gyakorlati) két különböző időpontban szeretné letenni, abban az esetben külön vizsgadíjjal kell számolni.

Az írásbeli részt olyan helyszínen kell teljesíteni, ahol a vizsgázó felügyelet alatt van. Erre alkalmas hely lehet bármely Merrithew™ STOTT PILATES® Certification Center (kérjük, látogasson el részletes információért a www.stottpilates.com, www.merrithew.com weboldalra) továbbá (nyilvános, középiskolai, egyetemi) könyvtárak.

A vizsga gyakorlati részét bármely STOTT PILATES Certification Center-ben elvégezhetjük, egy Mestertanár (IT) segítségével.  Lehetőség van továbbá a gyakorlati vizsga videón történő rögzítésére, mely esetben a következő oldalon található információk és útmutatások alapján kell eljárni.

További információk:

 • A vizsgaanyag felöleli az előző szintek tartalmát. (Vagyis érdemes az alap-középhaladó anyagot is magában foglaló haladó vizsgát letenni, így nem kell kétszer vizsgázni a az alap-középhaladó tananyagból!)
 • Az írásbéli és gyakorlati vizsgák összeadott pontszámainak átlagának minimum a 80%-ot kell elérniük, de külön-külön is mindegyiknek minimum a 75%-ot. A diploma megszerzéséhez, mindkét feltételnek teljesülnie kell.
 • Az írásbeli és gyakorlati vizsgák elvégezhetőek két különböző nap, de maximum egy hét telhet el köztük.
 • A Teljes Képesítés (Full Certification) megszerzéséhez a következő feltételeknek kell megvalósulniuk: Matwork, Reformer, and Cadillac, Chair & Barrels Első és Második Szintű vizsgák sikeres teljesítése, valamint az Injury & Special Populations (ISP) kurzus sikeres elvégzése.

Mi történik, ha kifutunk a hat hónapos határidőből?

Ebben az esetben a vizsga teljesítéséhez történő felkészüléséhez, privát órákat kell vennie egy mestertanártól. Az átismételt anyag a hiányosságok függvényében kerülnek meghatározásra. Az ismétlésre szánt órák minimális mennyiségét az adott kurzus fajtája határozza meg:

Matwork – minimum 1 óra
Reformer – minimum 1 óra
Mat & Reformer – minimum 1 vagy 2 óra*
Mat, Reformer, & CCB – minimum 2 vagy 3 óra*
* (a Mestertanár belátása szerint)

 

Mit kell teljesítenem a gyakorlati vizsgán?

A gyakorlati vizsgák hossza:

 • Matwork – 1 óra
 • Mat & Reformer – 1.5 óra
 • Mat, Reformer, és Cadillac, Chair & Barrels – 2 óra

A vizsga első 5 – 10 percét, az alanyról történő információgyűjtéssel töltjük, tartásanalízist készítünk, továbbá az edzésforma általános leírására fordítjuk.  Az alanyhoz intézett megfelelő kérdésekkel, fel kell térképeznie annak fizikai kondícióját, hátterét, és az edzés által elérni kívánt céljait.

A testtartás-analízis készítése közben történt megfigyeléseinket, szóban közöljük a vizsgáztatónkkal.  Ezután az ön által kiválasztott izmokról, izomcsoportokról kell általános leírást adnia, és megindokolnia, hogy miért ezeket választotta.

A következő 5 – 10 percben az alannyal meg kell ismertetni az alapelveket, mégpedig a helyes sorrendben haladva. A biomechanikai testtudat helyes elsajátítása érdekében, használjon jól érthető hasonlatokat, és nyújtson mozdulati támpontokat is. Világosan el kell magyarázni, hogy az alapelvek mindegyike külön-külön is miért nagyon fontos.

A vizsga hátralevő részében az alany számára alkalmas, helyes gyakorlatok végrehajtatásával foglalkozunk. Az értékelés a következő szempontok alapján történik:

 • tanítási mód, energikusság (hozzáállás, motiváció, kommunikáció)
 • az alapszabályok helyes alkalmazása a gyakorlatok mindegyikénél
 • a kifejtés értékelése a következő szempontok szerint: hasonlatok használata, szóbeli támpontok nyújtása, manuális segítség (érintés) használatával a gyakorlatok végrehajtása és a gyakorlatok egymáshoz kötése folyamán az alany irányítására és javítására
 • a javítási (korrekciós) képesség értékelése a következő szempontok szerint: hasonlatok használata, szóbeli támpontok nyújtása, és manuális segítség (érintés) használata a gyakorlatok során a megfelelő helyzet beállításokra, majd a végrehajtás során.
 • fontos a megfelelő gyakorlatok ismerete (mozdulatsorok/légzéstechnika)
 • a kiválasztott gyakorlatok sorrendjének értelemszerűsége
 • az alanyra szabott adaptációk és modifikációk alkalmazása (amennyiben szükségszerű)
 • ritmus és tempó (Az edzés folyamatosságának biztosítása a gyakorlatok közötti helyes átmenet megválasztásának segítségével, jó tempó, mely kihívó az alany számára de nem túl gyors ahhoz, hogy az alapelvekre ne jusson elég idő, illetve nem okoz túlerőltetést. Továbbá utasításokat adni, melyek a mozdulatok kivitelezéséhez szükséges helyes tempóra és a légzés jó összehangolására buzdítanak.)

 

A gyakorlati vizsga során, időnkét kérdéseket fognak feltenni önnek a választott gyakorlatokkal kapcsolatban. Így fény derül arra, hogy a gyakorlatok ismerete milyen mélyreható, és azokat, hogyan alkalmazza az alanyon.

Egy-egy rész lezárása előtt, a különböző gépeken, a vizsgáztató által kiválasztott gyakorlato(ka)t is be kell tanítania az alanynak.

Az anyag elvi megértése és elsajátítása, valamint a gyakorlatok begyakorlása mellett a vizsga előtt tanácsos minél többet gyakorolni különböző alanyokon (családtagokon, barátokon, osztálytársakon).

Így fizikális, reális tapasztalatokat és jobb áttekintést szerezhet a STOTT PILATES metódusról, alkalmazhatja különböző testtípusokra, javítva a tanítási képességeit.

Mit kell tudnom az írásbeli vizsgáról?

Az írásbeli vizsga 50 egyszerű választásos tesztkérdésből, válaszos kérdésből, 4 kiegészítős vagy párosítós kérdésből és 25, az izmok megnevezését tartalmazó kérdésből áll.  A rendelkezésre álló idő kb. 2-3 óra. Minimális idő nincs megszabva.

Az írásbeli vizsga a következő területeket érinti:

 • Izomeredés, -tapadás, valamint működésük (a releváns izmok listáját a Support Materialsban találja)
 • Az egyes izmok ábrákról történő felismerése
 • Meghatározott izmok, meghatározott mozdulatok vagy gyakorlatok végrehajtásakor, koncentrikus, excentrikus és izometrikus akcióinak meghatározása
 • A gyakorlatok elemét képző mozdulatok helyes anatómiai leírása
 • Az essential és az intermediate Mat workout sorrendje
  (Mat & Reformer, Reformer, & CCB vizsga)
 • Az essential és az intermediate Reformer workout sorrendje
  (Mat, Mat & Reformer vagy Mat, Reformer, & CCB vizsga)
 • Ideális testtartás és az ellentétes hatású izomcsoportok
 • Rossz testtartások és izomzati kiegyensúlyozatlanságok
 • Modifikációk rossz testtartásokra
 • Rossz testtartást figyelembe vevő gyakorlatsorozat felépítése
 • Gépek, segédeszközök helyes beállítása, kezdőállások, mozgás pályák, minden gyakorlat fő célja, értelme
 • Alapelvek – céljai, anatómiai meghatározásaik

A megfelelő anatómiai kifejezések értése, és helyes használata a fent felsorolt összes kategóriában.

 

Mi történik ha nem tudok STOTT PILATES képzési központban vizsgázni?

Az interneten (www.stottpilates.com) megtalálja az összes STOTT PILATES képzési központ listáját.

Amennyiben nem tud egyik STOTT PILATES képzési központban sem vizsgáznia, lehetősége van felügyelt vizsgát tennie.

A felügyelt vizsga feltételei:

 • Az írásbeli vizsga történhet (nyilvános könyvtárban), egy olyan harmadik személy (felügyelő) jelenlétében, akinek nem áll érdekében az ön sikeres vizsgája.
 • A STOTT PILATES kurzus elvégzése és az írásbeli vizsga között maximum 6 hónap telhet el.
 • Az írásbeli vizsgához szükséges anyag felügyelő számára történő megküldése előtt a vizsgák (gyakorlati, írásbeli) teljes díját ki kell fizetni.

A nyilvános könyvtárak az ilyen típusú „felügyelt” vizsgák megszokott helyei, és a számos STOTT PILATES kurzus után végzik ilyen helyen az írásbeli vizsgákat.

 

FELÜGYELT VIZSGA

Amennyiben felügyelt vizsgát szeretne tenni, lépjen kapcsolatba a torontói Képzési Központtal a következő telefonszámon: +1-416-482-4050 mellék. 299, vagy emailben (education@stottpilates.com).

A következő információkat fogják kérni öntől:

 • Vizsga helyszíne (pl. nyilvános könyvtár)
 • levelezési cím
 • telefon szám
 • Vizsgát felügyelő személy neve, elérhetőségei.
 • fizetési módok: (VISA, MasterCard, AMEX, postai utalás)

A vizsgához szükséges anyagot tartalmazó csomagot a felügyelő számára küldik meg. A csomag a következőket tartalmazza:

 • STOTT PILATES Certification írásbeli vizsga (1 példányban)
 • Fizetési igazolás (2 példányban)
 • A feladó nevére címzett válaszboríték.

 

A vizsgázó feladatai:

 • A vizsgaidőpont kitűzése
 • Az írásbeli teszt első oldalán meg kell adni az aktuális elérhetőségeit (cím / telefonszámok / fax számok / email cím) melyen keresztül a vizsga eredményéről értesítést küldünk.
 • A kitöltött vizsgalap, valamint a befizetést igazoló szelvény egy másolatát küldje vissza az előre megcímzett borítékban a STOTT PILATES Képzési Központjába. (a küldemény költségét önnek kell fedezni).

A felügyelő feladatai:

 • Átvenni a postán a részére megküldött STOTT PILATES vizsgacsomagot.
 • Felügyelni a vizsga szabályosságát.
 • A válaszboríték lezárása, és annak – a hátoldalon aláírásával történő – hitelességének igazolása.

VIDEO VIZSGA ELJÁRÁS

A gyakorlati vizsga lényege, hogy a vizsgázó megfigyelhető legyen tanítás közben. A vizsga alanynak minimum ugyanolyan képzett STOTT PILATES hallgatónak kell lennie, mint a vizsgázónak, aki ismeri a gyakorlatokat. A videó vizsga hosszúsága, Mat-nél 1 óra, Mat & Reformer 1-1/2 óra, Mat, Reformer, Cadillac, Chair & Barrels esetén 2 óra.

 

A VIDEO VIZSGA TECHNIKAI LEFOLYTATÁSA:

 • A kamerát legalább 1 méterre kell pozícionálni az alanytól, úgy hogy az oldalirányú képet adjon (teljes hosszúságában). Figyeljen arra, hogy a felvételen jól kivehetőek legyenek egyszerre az alany által végrehajtott mozdulatok és a vizsgázó beavatkozásai is.
 • Ellenőrizze a beállításokat, és fordítson kellő figyelmet arra is, hogy a vizsgázó hangja jól hallható legyen.
 • Az alany vizsgálata folyamán annak arccal a kamera felé kell fordulnia, a vizsgázónak pedig úgy kell állnia, hogy ne zavarja a rálátást.
 • A kamera időközbeni állításait a vizsga szüneteiben teheti meg. (pl.: a testtartás analízis és a mat workout között, vagy a mat workout és a reformer workout között.)
 • A felvétel nem állhat meg semelyik más ponton, biztosítani kell, hogy a workout felvétele folyamatos legyen.
 • A következő videó formátumokat fogadjuk el: VHS NTSC vagy VHS PAL.

 

A vizsga lefolytatása:

 • A vizsgázó bemutatkozik és bemutatja a vizsga alanyát is. (Az alanynak ismernie kell a vizsgázó vizsgagyakorlatait)
 • A vizsgázónak 5-10 perc áll rendelkezésére, a testtartás analízis elvégzésére, érthetően el kell mondania laterális, anterior és posterior oldalai megfigyeléseit.
 • A vizsgázónak el kell mondania, hogy mi az edzéstervének fókusza, és hogyan fogja személyre szabni a gyakorlatokat a cél elérésének érdekében.
 • A helyes biomechanikai testtudat elérése érdekében a vizsgázónak 5 – 10 perc alatt el kell magyaráznia a vizsgaalany számára az öt alapelvet, azokon helyes sorrendben végigmenve, segítő hasonlatokat és biomechanikai, mozgáskoordinációs támpontokat használva. Pontosan világossá kell tenni, hogy az egyes szabályok miért fontosak.
 • A különböző vizsgák szerinti minimum gyakorlatszámokat egy felsorolásban lejjebb megtalálja, amennyiben a vizsga tempója engedi, a listán meghatározott mennyiségnél több gyakorlatot is be lehet tanítani, kevesebbet semmiképpen.
 • Megjegyzés: amennyiben egy gyakorlatnak több variációját is betanítja, a variációk számától függetlenül, egy gyakorlatnak fognak számítani. Például, ha a Footwork különböző (1,2,5) fokozatait végrehajtják, három helyett egy gyakorlatnak fog számítani. Azok a gyakorlatok továbbá, amelyek haladó verziója csak kevéssel tér el a középhaladó szinttől (pl.: Short Spine), nem számítanak olyan gyakorlatoknak, amelyek megütik a haladó szint által támasztott minimális feltételeket, de beépíthetőek.

MATWORK VIZSGA

 • A testtartás analízis és az öt alapelv ismertetése után, a vizsgázó mintegy 40-50 perc alatt végigvezeti alanyát az edzésen.
 • Az edzés során úgy kell összeállítani a gyakorlatsort, hogy azok az Alapfokú és a Középhaladó szintű gyakorlatok kombinációjából álljon.
 • Második szintű (Level 2) vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani).
 • A rendelkezésre álló 40-50 perc nem elegendő idő a Matworkout gyakorlatok teljes repertoárjának végrehajtására. Ezért a vizsgázónak, úgy kell összeállítania a gyakorlatsort, hogy az minden lényeges mozgásirányt érintsen (flexió, extenzió és rotáció). Emellett, jó arányt kell találnia a felhasznált Alapfokú, Középhaladó és Haladó szintű gyakorlatok mennyiségében, és mindeközben, a gyakorlatok kiválasztásánál természetesen figyelembe kell vennie az alany képességeit és adottságait is.

Gyakorlatokra alkalmazott feltételek:

egyes szint (level 1): minimum 8 Alapfokú, és 4 Középhaladó gyakorlat
második szint (level 2): minimum 4 haladó gyakorlat (a fentiekhez hozzáadva)
REFORMER VIZSGA

 • A posturális analízis és az öt alapszabály ismertetése után, a vizsgázó mintegy 40-50 perc alatt végigvezeti alanyát az edzésen.
 • Az edzés során úgy kell összeállítani a gyakorlatsort, hogy azok az Alapfokú és a Középhaladó szintű gyakorlatok kombinációból álljon.
 • Második szintű (level 2) vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani). A rendelkezésre álló idő nem elegendő a Reformer gyakorlatok teljes repertoárjának végrehajtására.  Ezért a vizsgázónak, úgy kell összeállítania a gyakorlatsort, hogy az minden lényeges mozgásirányt érintsen (flexió, extenzió és rotáció). Emellett, jó arányt kell találnia a felhasznált Alapfokú, Középhaladó és Haladó szintű gyakorlatok mennyiségében, és mindeközben, a gyakorlatok kiválasztásánál természetesen figyelembe kell vennie az alany képességeit és adottságait is.

Gyakorlatokra alkalmazott feltételek:

egyes szint (level 1): minimum 6 Alapfokú, és 4 Középhaladó gyakorlat
második szint (level 2): minimum 6 haladó gyakorlat (a fentiekhez hozzáadva)

 

MATWORK & REFORMER VIZSGA

 • A testtartás analízis és az öt alapelv ismertetése után, a vizsgázó mintegy 70-80 perc alatt keresztül vezeti alanyát az edzésen.
 • A vizsgázónak, körülbelül 30 perc áll rendelkezésére, az Alapfokú és a Középhaladó szintű Matwork gyakorlatok teljesítésére. Második szintű (level 2) vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani).
 • A vizsgázónak, körülbelül 40-50 perc áll rendelkezésére, az Alapfokú és a Középhaladó szintű Reformer gyakorlatok teljesítésére. Második szintű vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani).
 • A rendelkezésre álló idő nem elegendő a Matwork és a Reformer gyakorlatok teljes repertoárjának végrehajtására. Ezért a vizsgázónak, úgy kell összeállítania a gyakorlatsort, hogy az minden lényeges mozgásirányt érintsen (flexió, extenzió és rotáció). Emellett, jó arányt kell találnia a felhasznált Alapfokú, Középhaladó és Haladó szintű gyakorlatok mennyiségében, és mindeközben, a gyakorlatok kiválasztásánál természetesen figyelembe kell venni az alany képességeit és adottságait is.

Gyakorlatokra alkalmazott feltételek:

egyes szint (level 1):

 • Matwork minimum 6 Alapfokú, és 3 Középhaladó gyakorlat
 • Reformer minimum 6 Alapfokú, és 3 Középhaladó gyakorlat

második szint (level 2):

 

 • Matwork minimum három haladó gyakorlat (a fentiekhez hozzáadva)
 • Reformer minimum négy haladó gyakorlat (a fentiekhez hozzáadva)

 

MAT, REFORMER, CADILLAC, CHAIR & BARRELS VIZSGA

 • A testtartás-analízis és az öt alapelv ismertetése után, a vizsgázó mintegy 1 óra 40 perc – 1 óra 50 perc alatt végigvezeti alanyát az edzésen.
 • A vizsgázónak, körülbelül 20 perc áll rendelkezésére, az Alapfokú és a Középhaladó szintű Matwork gyakorlatok teljesítésére. Második szintű vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani).
 • A vizsgázónak, körülbelül 40-50 perc áll rendelkezésére, az Alapfokú és a Középhaladó szintű Reformer gyakorlatok teljesítésére. Második szintű (level 2)vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani).
 • A vizsgázónak, körülbelül 50-60 perc áll rendelkezésére, az Alapfokú és a Középhaladó szintű Cadillac (15 perc), Stability Chair (15 perc), Ladder Barrel (10 perc), Spine Corrector (5 perc) és az Arc Barrel (5 perc) gyakorlatok teljesítésére. Második szintű (level 2) vizsga esetén, Haladó szintű gyakorlatokat is be kell vonni (fontos, hogy az alany jó felkészültségű legyen, és a gyakorlatokat biztonságosan tudja végrehajtani).
 • A rendelkezésre álló idő nem elegendő a Matwork és a Reformer gyakorlatok teljes repertoárjának végrehajtására. Ezért a vizsgázónak, úgy kell összeállítania a gyakorlatsort, hogy az minden lényeges mozgásirányt érintsen (flexió, extenzió és rotáció). Emellett, jó arányt kell találnia a felhasznált Alapfokú, Középhaladó és Haladó szintű gyakorlatok mennyiségében, és mindeközben, a gyakorlatok kiválasztásánál természetesen figyelembe kell venni az alany képességeit és adottságait is.

Gyakorlatokra alkalmazott feltételek:

egyes szint (level 1):

 • Matwork minimum 4 Alapfokú, és 3 Középhaladó gyakorlat
 • Reformer minimum 6 Alapfokú, és 3 Középhaladó gyakorlat
 • Cadillac minimum 2 Alapfokú, és 2 Középhaladó gyakorlat
 • Stability Chair minimum 2 Alapfokú, és 2 Középhaladó gyakorlat
 • Ladder Barrel minimum 1 Alapfokú, és 1 Középhaladó gyakorlat
 • Spine Corrector minimum 1 Alapfokú, és 1 Középhaladó gyakorlat
 • Arc Barrel minimum 1 Alapfokú, és 1 Középhaladó gyakorlat

Második szint (level 2) (a fentiekhez hozzáadva)

 • Matwork – minimum 3 Haladó gyakorlat
 • Reformer – minimum 3 Haladó gyakorlat
 • Cadillac – minimum 2 Haladó gyakorlat
 • Stability Chair – minimum 2 Haladó gyakorlat
 • Ladder Barrel – minimum 2 Haladó gyakorlat
 • Spine Corrector – minimum 1 Haladó gyakorlat
 • Arc Barrel – minimum 1 Haladó gyakorlat

VIZSGA IDŐPONT FOGLALÁSA

Lépjen kapcsolatba a STOTT PILATES International Certification Center-rel  telefonszám: +1-416-482-4050 246-os melléken, vagy emailen (education@merrithew.com),  vagy az önhöz legközelebb lévő STOTT PILATES Képzési központtól kérjen időpontokat a vizsgája gyakorlati és írásbeli részére.  Budapesten írjon az info@pilates.hu címre.

FIZETÉS

A teljes vizsgadíj kifizetése a vizsgaidőpont lefoglalásakor történik, és vissza nem téríthető. A következő fizetési formákkal lehet a kifizetést teljesíteni: átutalás.

VIZSGAIDŐPONT MEGVÁLTOZTATÁSA

A vizsgaidőpont megváltoztatásának feltétele, hogy a STOTT PILATES Képzési Központot az eredeti vizsga időpontját négy héttel megelőzően írásban értesítse (ez emailben történhet a budapesti központban, az info@pilates.hu címen, vagy személyesen a mestertanároknál).

Photography © Merrithew Corporation. Used with permission.